Oferta

TIMP

Test pozwalający nam ocenić rozwój psychoruchowy do 4 m.ż. Badanie wykorzystujemy do identyfikowania trudności dziecka oraz planowania interwencji terapeutycznych i kontrolowania postępów motorycznych dziecka.