Oferta

Terapia ręki – Szczecin

Proponujemy zabawy i aktywności wpływające na napięcie mięśniowe, zakresy ruchów, selektywność ruchu, siłę mięśniową, stereognozję, propriocepcję, eksterocepcję. Uwzględniamy, że funkcja ręki zależy także od funkcji poznawczych, percepcyjnych, społeczno-emocjonalnych, uwagi i koncentracji – zajęcia dopasowane są do możliwości dziecka. Najważniejsze funkcje ręki to zrozumienie możliwości chwytu, utrzymanie i manipulowanie przedmiotami. Prawidłowe wzorce motoryczne są bazą do kształtowania precyzyjnych form ruchu – ręki, narządów artykulacyjnych. Organizacja mózgowia wskazuje na wzajemną korelację między czynnością mowy, a motoryką małą. Sprawność kończyn górnych wpływa na aktywności niebezpośrednio związane z funkcjami dłoni. W zależności od występujących zaburzeń, terapia ręki prowadzona jest w oparciu o indywidualny program stymulacji.

Terapia ręki – podejście całościowe

Umiejętności z zakresu manipulacji mają znaczący wpływ na interakcję człowieka z otoczeniem. Ręce są „narzędziem” służącym do zabawy i do wykonywania czynności codziennych. Przykładem takich czynności są malowanie, wycinanie, pisanie, rysowanie, zawiązywanie sznurowadeł czy zapinanie guzików. Umiejętności manualne są w ścisłej korelacji z postawą, funkcjami kognitywnymi oraz percepcją wzrokową.