Oferta

PNF

Filozofią proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania jest globalna obserwacja, pozytywne podejście, funkcjonalność, mobilizacja rezerw, wykorzystanie nauczania motorycznego i kontroli motorycznej w odniesieniu do pacjenta. W naszych oddziaływaniach wykorzystujemy wybrane aspekty koncepcji PNF w rehabilitacji neurologicznej i neurologopedycznej.

Nasza uwaga skupia się na wykorzystaniu receptorów ciała, zaangażowaniu układu nerwowo-mięśniowego oraz ułatwianiu, torowaniu ruchu. Prawidłowo zaplanowana terapia daje poczucie sensu i motywacji w walce o powrót do zdrowia.