Oferta

Metoda PNF - Szczecin

Filozofią proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania jest globalna obserwacja, pozytywne podejście, funkcjonalność, mobilizacja rezerw, wykorzystanie nauczania motorycznego i kontroli motorycznej w odniesieniu do pacjenta. W naszych oddziaływaniach wykorzystujemy wybrane aspekty koncepcji PNF w rehabilitacji neurologicznej i neurologopedycznej.

Nasza uwaga skupia się na wykorzystaniu receptorów ciała, zaangażowaniu układu nerwowo-mięśniowego oraz ułatwianiu, torowaniu ruchu. Prawidłowo zaplanowana terapia daje poczucie sensu i motywacji w walce o powrót do zdrowia.

Metoda PNF - historia

Zaczątkiem powstania metody PNF był wybuch w 1940 roku w Stanach Zjednoczonych epidemii choroby Heinego-Medina, powodującej porażenie kończyn dolnych. W roku 1946 dr Herman Kabat rozpoczyna współpracę z fizjoterapeutką Maggie Knott i powstają podstawowe zasady i techniki PNF.

Metoda PNF – podstawowe zasady

  • Stymulacja eksteroceptywna (dotykowa, słuchowa, wzrokowa)
  • Stymluacja proprioceptywna (wykorzystanie takich narzędzi jak opór, trakcja, aproksymacja, elongacja, stretch)

Metoda PNF – podstawowe procedury

  • Wzorce ruchu – wiele codziennych aktywności ruchowych to trójpłaszczyznowe, złożone ruchy łańcuchów mięśniowych zachodzących w diagonalnych ciała
  • Irradiacja – czyli promieniowanie bodźca celem stymulacji innych partii mięśniowej. Dzięki temu oddziałujemy na osłabione grupy mięśniowe, stymulując silniejsze partie ciała.
  • Mechanika ciała terapeuty i pozycja pacjenta – prawidłowe ustawienie ciała terapeuty wspiera pracę pacjenta, żeby była jak najefektywniejsza. Pozycja pacjenta jest rozluźniona, bezbolesna i dostosowana do jego możliwości.
  • Timing – prawidłowa sekwencja mięśniowo – stawowa wykonywana w trakcie terapii.