Oferta

Neurologopedia

W ramach wczesnej interwencji neurologopedycznej, wspomagamy noworodki, niemowlęta i dzieci z zaburzeniami oralnymi i dysfagicznymi. Koncentrujemy się na diagnozie i terapii osób z problemami o podłożu neurologicznym, genetycznym, metabolicznym. Jako terapeuci neurorozwojowi podkreślamy współzależność ciała i kompleksu ustno-twarzowego. Naszą misją jest funkcjonalny sposób postrzegania, którego fundament stanowi komunikacja. Terapię kierujemy do pacjentów z:

  • porażeniem nerwu twarzowego
  • zaburzeniami strukturalnymi
  • dysfagią
  • zaburzeniami funkcji ssania, połykania, gryzienia, żucia
  • nadmiernym ślinieniem