Oferta

Koncepcja NDT - Bobath - Szczecin

Terapia NDT - Bobath jest terapią funkcjonalną, która opiera się na zespołowej pracy specjalistów wielu dziedzin. Całościowe podejście do pracy z dzieckiem pozwala nam w sposób optymalny koncentrować się na jego potrzebach. Aktywności dziecka badane są poprzez zrozumienie funkcji, a w terapii wspierane w połączeniu z jakością i liniowością. Jednocześnie jako terapeuci NDT - Bobath wykorzystujemy prawidłowe strategie neuromotoryczne i współdziałania wszystkich układów, aby wpływać na uczestnictwo dziecka w życiu codziennym. Staramy się, aby nasza praca w jak najszerszym zakresie pogłębiała wiedzę opiekunów, a świadoma zabawa i opieka w znaczący sposób wpływała na rozwój i poprawę funkcjonowania pacjenta. Podczas zajęć wspieramy całą rodzinę w działaniach na rzecz wspólnie ustalonego celu.

Historia koncepcji NDT - Bobath

Twórcami koncepcji NDT-Bobath było małżeństwo Bertha i Karel Bobath. Bertha Bobath była fizjoterapeutką i nauczycielką tańca, Karel Bobath zaś lekarzem neurologiem. Początki koncepcji sięgają roku 1940.

Główne założenia koncepcji NDT - Bobath

 • Praca w zespole w modelu interdyscyplinarnym.
 • Holistyczne podejście, zorientowane na potrzeby pacjentów.
 • Włączanie pacjenta i jego rodziny/opiekunów w ustalanie celów terapii.
 • Interwencja terapeutyczna poprzedzona oceną pacjenta, analizą problemu głównego, wywiadem z rodziną/opiekunami.
 • Analiza aktywności pacjenta poprzez dokładne zrozumienie funkcji i ich znaczenia w kontekście uczestnictwa w życiu codziennym.

Techniki wykorzystywane w terapii NDT - Bobath

Kontrolowanie aktywności pacjenta odbywa się poprzez wykorzystanie punktów kluczowych z użyciem technik stymulacji taktylnej i kinestetycznej. Techniki te wpływają na rozkład napięcia mięśniowego:

 • Pressure
 • Traction
 • Placing
 • Tapping (alternative tapping, inhibitory tapping, pressure tapping + traction, sweep tapping)
 • Push – pull
 • Wibracja
 • Wibracja + traction

Wskazania do terapii NDT - Bobath:

 • Wcześniactwo
 • Podwyższone/obniżone napięcie mięśniowe
 • Asymetria o różnym podłożu
 • Kręcz szyi
 • Opóźnienie rozwoju psycho-ruchowego
 • Zaburzenia pochodzenia neurologicznego, genetycznego, metabolicznego
 • Zaburzenia poboru pokarmów