Oferta

Metoda Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena (IAS)

Proponujemy wykonanie badania audiometrycznego, które umożliwia opracowanie precyzyjnego programu stymulacji dopasowanej do specyficznych problemów z przetwarzaniem słuchowym.