Oferta

Diagnostyka metodą Prechtla

Ocena globalnych wzorców ruchowych metodą Prechtla jest badaniem spontanicznej aktywności niemowląt w pierwszych miesiącach życia. Badanie służy ocenie funkcjonalnej centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie jego rozwoju. Metoda Prechtla pozwala nam prognozować przyszły rozwój motoryczny dziecka i odpowiednio wcześnie podejmować interwencje terapeutyczną.