Szkolenia

"Problemy diagnozy i rehabilitacji dysfagii"

 • Termin: 
 • Czas trwania: 
 • Miejsce: 
 • Instruktor szkolenia:
  - Andrea Hys i Prakseda Szyper pracują od ponad 20 lat w Klinice Rehabilitacji Neurologicznej  Deggendorfie-Mainkofen gdzie obejmują opieką lingwistyczno-logopedyczną pacjentów z afazją, dysartrią, dysfonią, dysfagią przebywających na oddziałach Udarowym, Wczesnej Rehabilitacji, Neurologii Ostrej i Ambulatorium.
  - Chawki Mekhalfia - przedstawiciel firmy Orlvision Gmbh. www.orlvision.com

Informacje o szkoleniu

Dzień pierwszy - poświęcony głównie wprowadzeniu do zagadnień fizjologii, pato-fizjologii połykania, etiologii, diagnostyki oraz wczesnej interwencji. Teoria poparta bedzie demonstracją graficzną oraz filmową z praktyki własnej Prowadzących.  Planowane jest pierwsze badanie kliniczne oraz endoskopowe Pacjenta.

1.Fizjologia połykania:

 • Anatomia i funkcja traktu facjo-oralnego
 • Fazy połykania: preoralna – oralna – faryngealna - ezofagealna

2.Przyczyn dysfagii:

 • Zmiany strukturalne (nowotworowe) aparatu połykowego
 • Dysfagia neurogenna
 • Ograniczenie zdolności przyjmowania pokarmu na skutek zaburzeń kognitywnych.

3. Metody badania zaburzeń deglutacji:

 • Badanie kliniczne
 • Metody diagnostyki instrumentalnej (endoskopia FEES, wideofluoroskopia VFL..)

4. Patologiczne fenomeny procesu połykania:

 • Aspiracja pre,-intra,-oraz postdeglutytywna, penetracja, leaking, pooling
 • Regurgitacja nosowa, reflux

5. Interwencja medyczno-terapeutyczna w przypadkach stwierdzonej dysfagii:

 • Zmiana sposobu przyjmowania pokarmu: odżywiania parenteralne (rodzaje sond pokarmowych), enteralne
 • Tracheotomia

6. Pacjent z kaniula trachealna (rurka tracheotomijna):

 • Indykacja do tracheotomii
 • Rodzaje kaniul, sposoby ich obsługi, techniki odsysania, zajęcia praktyczne w oparciu o modele trachealne
 • Odzwyczajanie od kaniul trachealnych

Dzień drugi i trzeci poświęcone będą na przemian teorii i bardzo intensywnej praktyce. Omówione będą wybrane metody rehabilitacji dysfagii, rozszerzony problem odzwyczajania od rurki trachealnej, rola diety w powrocie do częściowego lub całkowitego odżywiania normalnego oraz najważniejsze zasady pierwszej pomocy przy zachłyśnięciach.

Moduły teoretyczne będą proponowane na przemian z demonstracjami badań Pacjentów o rożnych stopniach zaburzeń dysfagicznych oraz kognitywnych. Setting demonstracycjny składa się z: badania klinicznego, endoskopowego, analizy i pierwszej interwencji terapeutycznej.

1. Metody rehabilitacji dysfagii obejmujące pacjentów zdolnych do aktywnej współpracy z terapeutą:

 • Oddziaływania mające na celu restytucje funkcji traktu facjo-oralnego (ćwiczenia usprawniające system czuciowo-ruchowy twarzy, jamy ustnej, gardła i krtani)
 • Postępowanie o charakterze kompensacyjno-adaptacyjnym: modyfikacja posturalna, techniki połykania (tworzenie bezpiecznego kanału połykowego), adaptacja dietetyczna.

2. Metody rehabilitacji traktu facjo-oralnego obejmujące pacjentów o zaburzonej interakcji z otoczeniem (coma vigile, niepokój psycho-ruchowy, deprywacja sensoryczna, ciężkie zaburzenia kognitywne)

 • Opracowanie najkorzystniejszej pozycji wyjsciowej do terapii
 • Taktylna mobilizacja mięśni
 • Stymulacja w obrębie jamy ustnej
 • Aktywizująca higiena jamy ustnej

3. Odzwyczajanie od kaniul trachealnych:

 • Proces odzwyczajania od rurki/kaniuli trachealnej jako wspólne wyzwanie i odpowiedzialność dla zespołu specjalistów (anestezjologa, neurologa, laryngologa, fizjoterapeuty, logopedy, neurologopedy, pielęgniarki i inn.)
 • Koordynująca rola logopedy w interdyscyplinarnym teamie pilotującym weaning: diagnoza kliniczna, pilotowanie interpretacja FEES, VFL, terapia dysfagii, systematyczne konsultowanie wszystkich odpowiedzialnych za weaning na każdym etapie rehabilitacji
 • Decyzja o dekaniulacji - kryteria.

4. Dieta w dysfagii

 • Rola konsystencji pokarmu, jego temperatury, lepkości i objętości w mobilizacji czuciowo-ruchowej jamy ustnej (praktyczne doświadczenia z zagęszczaczami płynów, lodem itp. bolus optymalny)
 • "Chewing, chewing,chewing..." czyli o roli żucia w odzyskiwaniu czucia i koordynacji wewnątrzoralnej oraz świadomego postrzegania spożywania posiłku.

5. Pierwsza pomoc w zachłyśnięciach:

 • Profilaktyka/zapobieganie aspiracji pokarmu i płynów
 • Manewr Heimlicha

Osoby zainteresowane będą mogły (za zgodą pacjentów lub opiekunów) filmować przebieg badań endoskopowych. Całościowy program szkolenia zostanie wręczony uczestnikom razem ze skryptem oraz materiałami uzupełniającymi.

Cena: 1000 zł

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Formularz zgłoszeniowy

- Wybrana nazwa szkolenia -

Wprowadź poprawnie Imię i Nazwisko

Zawód

Wpisz poprawny adres e-mail

Wpisz poprawnie numer telef

Adres zamieszkania

Miasto i kod pocztowy

Dane do faktury (opcjonalnie)

Dodatkowe informacje