Agnieszka
Wietecka

Filolog - ukończone studia uniwersyteckie z zakresu filologii polskiej.

Neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej. Specjalizuje się w zaburzeniach funkcji pokarmowych i komunikacyjnych w dziedzinie neurlogopedii dziecięcej.

Przemysław
Sobolewski

Fizjoterapeuta dziecięcy - ukończone studia na uniwersytecie medycznym, kierunek fizjoterapia.

Terapeuta zajęć rehabilitacyjnych w wodzie wg autorskiego programu usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w środowisku
wodnym.

Każdego dnia dzielimy się z Państwem inspiracjami
i przemyśleniami dotyczącymi pracy terapeutycznej.

Staramy się dostrzec wartość i sens w każdym zdarzeniu, nawet trudnym. Obserwujemy rozwój od noworodka do wczesnej dorosłości. Dokonujemy diagnozy dzieci zagrożonych nieprawidłowościami w rozwoju mowy, języka i komunikacji oraz diagnozy funkcji pokarmowych. Wspólnie oceniamy rozwój psycho-ruchowy, schorzenia narządu ruchu i zaburzenia planowania motorycznego. Łączymy oddziaływania fizjoterapeutyczne i neurologopedyczne. Wciąż poszukujemy nowych metod i rozwiązań, dostrzegamy wartości nowych technik, które warunkują uczestnictwo pacjenta w życiu codziennym. Razem z Państwem cieszymy się z najdrobniejszych sukcesów. Współpracujemy z rodzinami dzieci z zaburzeniami i choć każdy z nas podlega swojemu własnemu rozwojowi, idziemy w tym samym kierunku.

 • Neurorozwojowa terapia dzieci i młodzieży z
  uszkodzeniami Centralnego Układu Nerwowego i
  schorzeniami narządu ruchu
 • Terapia zaburzeń aparatu ruchu - wady postawy,
  ortopedyczne.
 • Terapia zaburzeń funkcji ręki, motoryki małej.
 • Terapia kompleksu orofacjalnego, zaburzeń sensomotorycznych w obrębie ustno-twarzowym w celu poprawy przyjmowania pokarmów - wspomaganie funkcji ssania, połykania, żucia.
 • Budowanie aktywnych modeli komunikacji
 • Rehabilitacja w środowisku wodnym.