Agnieszka
Wietecka

Neurologopeda kliniczny – ukończone studia na Uniwersytecie Medycznym z zakresu Neurologopedii i Wczesnej Interwencji Logopedycznej. Certyfikowany terapeuta NDT – Bobath.

Specjalizuje się w leczeniu dysfunkcji motorycznych jamy ustnej, zaburzeniach funkcji pokarmowych i komunikacyjnych w dziedzinie neurologopedii dziecięcej.

Przemysław
Sobolewski

Fizjoterapeuta dziecięcy - ukończone studia na Uniwersytecie Medycznym, kierunek Fizjoterapia. Certyfikowany terapeuta NDT – Bobath.

Terapeuta zajęć rehabilitacyjnych w wodzie wg autorskiego programu usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym w środowisku wodnym.

Każdego dnia dzielimy się z Państwem inspiracjami
i przemyśleniami dotyczącymi pracy terapeutycznej.

Staramy się dostrzec wartość i sens w każdym zdarzeniu, nawet trudnym. Wspieramy rozwój od noworodka do wczesnej dorosłości. Dokonujemy diagnozy dzieci zagrożonych nieprawidłowościami w rozwoju mowy, języka i komunikacji oraz diagnozy funkcji pokarmowych. Wspólnie oceniamy rozwój psycho-ruchowy, schorzenia narządu ruchu i zaburzenia planowania motorycznego. Łączymy oddziaływania fizjoterapeutyczne i neurologopedyczne. Wciąż poszukujemy nowych metod i rozwiązań, dostrzegamy wartości nowych technik, które warunkują uczestnictwo pacjenta w życiu codziennym. Razem z Państwem cieszymy się z najdrobniejszych sukcesów. Współpracujemy z rodzinami dzieci z zaburzeniami i choć każdy z nas podlega swojemu własnemu rozwojowi, idziemy w tym samym kierunku.

Terapia kierowana jest do dzieci i niemowląt:

  • urodzonych przedwcześnie
  • z zaburzoną dystrybucją napięcia mięśniowego
  • z asymetrią o różnym podłożu
  • z opóźnieniem rozwoju psycho-ruchowego
  • z zaburzeniami pochodzenia neurologicznego, genetycznego, metabolicznego
  • z zaburzeniami aparatu ruchu, w tym z wadami postawy i problemami ortopedycznymi
  • z zaburzeniami poboru pokarmów
  • z zaburzeniami dysfagicznymi
  • z wadami zgryzu, wymagającymi reedukacji funkcji jamy ustnej
  • z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami komunikacji